Une majorité de belges en faveur d’un revenu de base

(Nederlandse vertaling hieronder)

59% des belges sont favorables à un revenu de base ; 7% y sont même très favorables. C’est là le principal résultat d’une enquête dont l’Institut pour un Développement Durable vient de prendre connaissance.

D’autres résultats :

  • y sont plus favorables les jeunes (63%) que les aînés (55%) et les revenus petits et modestes (64%) que les revenus supérieurs (53%)
  • les Bruxellois sont très favorables à un revenu de base (77%), plus que les Wallons (64%) et que les Flamands (53%)
  • les gens qui se déclarent de gauche sont plus favorables à l’idée d’un revenu de base (68%) que ceux qui se déclarent de droite (51%) ; au centre ils sont 57% à adhérer à l’idée
  • ceux et celles qui estiment que le gouvernement doit réduire les différences de niveaux de revenus y sont plus favorables (61%) que ceux et celles qui ne le pensent pas (49%).

D’autres résultats dans la note jointe.

————————————————————————————————-

Een meerderheid van de Belgen voor een basisinkomen

59% van de Belgen is voorstander van een basisinkomen; 7% is zelfs zeer positief. Dit is het belangrijkste resultaat van een onderzoek dat het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling zojuist heeft ontvangen.

Andere resultaten:

  • jongeren (63%) zijn gunstiger dan ouderen (55%) en kleine en bescheiden inkomens (64%) dan hogere inkomens (53%)
  • de Brusselaars zijn sterk voorstander van een basisinkomen (77%), meer dan de Walen (64%) en de Vlamingen (53%
  • mensen die zich links verklaren, zijn gunstiger voor het idee van een basisinkomen (68%) dan degenen die zich rechts verklaren (51%); in het centrum zijn ze 57% om zich aan het idee te houden
  • degenen die vinden dat de overheid de inkomensverschillen moet verminderen, zijn gunstiger (61%) dan degenen die dat niet doen (49%).

Meer resultaten in de bijgevoegde nota.

Leave a Reply